باران....مطلب ارسالی ازدختر پاییز

از این پس تنها ادامه میدهم... در زیر باران...

حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم...

می خواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم...

باران نبار............

من نه چتر دارم نه یار.......


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,

باران می آمد


روزهای شیرین

باران می آمد
خوب در یادم هست،
آن شبی را که در خلوت آن کوچه ی تنگ
من و تو پرسه زنان
بی توجه،
به چشمان تر آسمان
به خیال خودمان،
(زیر رقص باران) می رفتیم.
دست هر یک به دستان دگر،
گره از عشق خورده
بر لبان من و تو جاری بود، خنده ی شیرینی
و تو گویی که همه غصه به دل ها مرده
کو دلی افسرده؟!
من و تو غرق ز دنیایی سراسر خوبی، یکرنگی

و به دور از همه احساس دلتنگی و غریبی

اما ...

اما اکنون من بی تو زیر لبخند آسمان اشک می ریزم ...

بی تو تنها


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , ,

...

باز امشب روح من بارانی است

خانه ام در معرض ویرانی است

اشکهایم را نمی بیند کسی

گریه ام یک گریه ی پنهانی است

شعر من این واژه های بی پناه

حاصل یک عمر سرگردانی است

در کویر لوت می آیم ولی ...

آسمان سینه ام بارانی است


تنهاترین


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , ,

راز باران...مطلب ارسالی ازدختر پاییز

گفتی: چشمها را بايد شست...
زير باران بايد رفت...
چشمایم را شستم
زير باران رفتم
ولی ندیدمت
فقط باران بود و چشمهایم
بعدها
وقتی کویر دلم، تشنه باران شد
فهمیدم که تو همان بارانی... ...


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,

باران

از این شب های بی پایان، چه می خواهم به جز باران که جای پای حسرت را بشوید از سر راهم نگاه پنجره رو به کویر آرزوهایم و تنها غنچه ای در قلب سنگ این کویر انگار روییده... به رنگ آتشی سوزان تر از هرم نفسهایت، دریغ از لکه ای ابری که باران را به رسم عاشقی بر دامن این خاک بنشاند نه همدردی، نه دلسوزی، نه حتی یاد دیروزی... هوا تلخ و هوس شیرین به یاد آنهمه شبگردی دیرین، میان کوچه های سرد پاییزی تو آیا آسمان امشب برایم اشک می ریزی؟ ببارو جان درون شاهرگ های کویر آرزوهایم تو جاری کن که من دیگر برای زندگی از اشک خالی و پر از دردم ببار امشب! من از آسایش این سرنوشت بی تفاوت سخت دلسردم. ببار امشب که تنها آرزوی پاک این دفتر گل سرخی شود روزی! ودیگر من نمی خواهم از این دنیا نه همدردی، نه دلسوزی، فقط یک چیز می خواهم! و آن شعری به یاد آرزوهای لطیف و پاک دیروزی...
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,