بازم ٢٠ اسفند

سلام ،سلام به تمام دوستاي گلم ،كمتر از 24 ساعت ديگه 24 سال از اولين گذران اشكهام ميگذره و دوباره به من يادآوري ميشه كه غصه ي دنيارو نبايد خورد ،آخه از اولش همين بود ،وگرنه گريه نميكرديم
از تمام دوستاني كه تو اين ده روز بهم تبريك گفتن تشكر ميكنم ،اميدوارم كه هميشه سلامت و سرحال باشيد و پيشاپيش سال خوبي داشته باشيد ،اينم ي چند جمله ي كوتاه مثلا ادبي واسه خودم

يك شب در اوج من شدم
آغاز روزهاي بهار
يك روز دم دم آمدم
اينجا ميان آسمان
اينجا صدا نيست ،روز نيست
شب هست و حتي بي گمان ،يك سوي آن هم نور نيست
خوف شب از من رد شد و پشتم تماما سرد شد
گفتم نگاهم خسته شد ،دنياي من هم زرد شد

بازم از همه ممنونم

بي خيال كفش
پا برهنه ميزنم به راه
من مسافرم چه باك
روح من به رفتن است
كفش ها بهانه اند

تنهاترين ...s.s...
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , , , , ,

دلم نم دارد


دلم نم دارد
خانه سرد است
و کلمه حزن آلود
زن بیوه ی فقیری در گوشه های دلم می پلکد
همراه کودکانی که به اندازه ی بودنشان گرسنه اند
با سقفی نمناک و نمور
و سوراخی که خون و شن از آن تراوش می کند
بر فراز سقف روشناییم
تمام سعی زن بیهوده می ماند
و اندوه طفلانش بیشتر
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,

نامه دادا به نانا 2

یادت می اید و قتی تنها می ماندیم در گوشه دلمان آرام سنگ این کوهستان را روانه دل سنگیمان می کردیم. یادن می اید و قتی حجم سنگین هجوم بی کسی ها امانمان را می برید اهسته خیز بر می داشتم سمت خدا یادت می اید هنوز بابا اب را نداده بود که موشک امد وسط لیوان بابا و از دستش لیوان خون خوردم ؟ یادت می اید کبری هنوز تصمیمش را برایماندن در ایران وازدواج با حسنک ویا رفتن به هلند و ازدواج با پترس نگرفته بود کهاز کتاب حذفش کردند. یادت می اید هنوز اسمان دل امین و اکرم با انار های سرخ چشمک می زد. یادت می اید که خانواده اقای هاشمی با کوپن شماره ۱۱۸ منتظر اعلام قند و شکر در ذوب اهن اصفهان شب را به روز می سپارند؟ یادت می اید ۱۰۰افرین مان را روزی صد بار جلویمان می گذاشتم تا بعداز خواندن رو باه و زاغ تعداد اش کشک مادر اکرم را بدونه پارتی هزار افرین کنیم . یادت می اید که هنوز حرف هایمان را ننوشته غلط حساب کردند و شدیم ۱۹ یادت بیاید یا نیاید زمان اب بازی ما گذشت و تنها رد ان خاطرات را بو می کشم . یادت نمی اید بی انصاف
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , , , , ,

نامه دادا به نانا

بغضم را قورت می دهم و رویاهایم را پر پرمی کنم جلوی همین دیوار و ارام چمدانم رابر می دارم و بی صدا سمت خیالاتم قدم می زنم. سمت کدام خیابان را باید وجب کنم تا خیالم جمع شود بابت تمام جهیزیه هایم ((داماد رفته جهیزیه بخره))هوای اینجا هم دیگر عروسی ندارد و من در هوای دلم بالاو پایین می پرم . رد این خیابان را طی نکرده بر می گردم .ذهنم را پرواز می دهم سمت پول نداشته ام و خیال خام سر زا رفته ام و اینجا هوا هنوز صاف تا قسمتی ابری می ماند تا همیشه و من کارشناس این دل .
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,

من

من خود به تنهایی یک پنجره ام من بغض شکسته شده حنجره ام من رقص شقایقم درون مرداب من قصه ناگفته یک خاطره ام من مرغی اسیرم درون این تن بی خبر از دلمو از خود من یک فوج عظیم سیل اندوهم من یک آدم تنها و غریب هستم من من درختم که برگش ریخته خاطراتش را به شاخه اش آویخته
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , ,