خدایا ...

"خـــــــــدایا حواســـــت هســــــــت؟
صدای هـــق هق گریه هام
از هـــــمون گلویی میاد که
تو از رگـــــش به من نـــــزدیک تری"


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,

روزگـــار

فلک می چرخد و روزگار پیر شده و من در ابتدای جوانی، راهی بس طولانی در پیش دارم.
... ای روزگار، از تو تجربه می آموزم، از تو که سردی و گرمی ایام و فت و آمد روزها و شبها را نظاره گری، از تو می آموزم که چگونه باید زندگی کنم و چگونه باید دنیا را وداع گویم و به مرگ بپیوندم ...
چه زیباست مرگ، مرزی بین دنیا و آخرت، لحظه ی یک چشم به هم زدن، لحظه سفر کردن و به دیدار و لقای پروردگار رسیدن ...
چه زیباست لحظه ی رسیدن به تو ای پروردگار ......


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,

عشق و موريانه

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود. از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟ مورچه گفت: ...
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر