بهار یا پاییز ؟؟؟؟؟مطلب ارسالی ازدختر پاییز

بهار فصلی دوباره است... شروعی است برای تازه بودن و تازه تر شدن...

گرچه پادشاه فصل ها پاییز است ، اما....

هم اگر عمر زندگی ما به حساب بیاید ،دوران میان سالی است...

پاییزمیان سالی من است، یادآور بهار و تازگی...

پاییز پر است از رنگ و شور...

پاییز و بهار هر دو بارانی اند...

پاییز عاشق تر است...

پاییز آرام و پر شررتر است....

پاییز پر است از سکوت و حرف...

پاییز از همه چیزهای کهنه و تازه پر است...

پاییز پر است...

بهار اما شروع است....

گرچه پاییز یادآور بهار است.. بهاری عاشقانه تر...

اما.....

بهار چیز دیگری است....


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , ,

یک ذهن پر از ....

اینجا هوا به وقت پاییز من بی اختیار دستانم را روی این صفحه کلید بازی می دهم تا شاید کلمات ذهنم را باز کنم با دست هایم . شروع می شود ۳-۲-۱-و اینجا کلمات روی ذهنم بازی می کنند و من تنها برای نوشتن و عقب نماندن ار ذهنم مجبور می شوم تند تند مرور کنم بازی این شروع بی پایان را نمی دانم شاید اگر تا صبح همین فردا زمان و دست مرا یاری کند ذهنم خالی نمیشود از هجوم کلمات و این دست هایم هستنتد که بالا می ایند از سر نا چاری . من برای ماندن در جاده های تنهایی باید ممنون این ذهن خالی نشده ام دستانم باشم ممنونم دوستانم که مرا تنها نگذاشتید و بی ادعا کنارم ماندید. ممنونم
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,

معمای برگ های زرد پاییزی

آهسته تر از هميشه قدم ميزنيم و معماي برگ هاي زرد پاييزي رشته افكارمان را ميدزدد ، اما ما وظيفه نداريم پاسخي براي اين معما بيابيم ، پاييز كه مي آيد برگهاي سبز، زرد مي شوند ، برگ ها عوض نمي شوند همان سبزها ، زرد مي شوند مثل همانچتر ها كه پس از باران بسته مي شوند . برگ هايي كه زرد مي شوند به زمين ميريزند ، عمرشان كوتاه است تنها از لحظه افتادن بر زمين تا آمدن رفتگران فرصت دارند سفري دراز را درپيش دارند بايد اين فرصت كوتاه را خوب استراحت كنند به همين خاطر سعي مي كنيم خوابآرامشان را برهم نزنيم .
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر

معمای برگ های زرد پاییزی

عاقبت باز هم عابر پياده رو هاي بي انتهاي كوچه هاي تنهايي شديم ، ما از باد سرد پاييزي سيلي خورده ايم كلاهمان را كميپايين تر مي كشيم تا سرخي گوش هايمان را مخفي كنيم ، ميدانيم حريفش نيستيم اما هنوز غرور داريم ، نگاه مان را به زمين ميدوزيم تا مبادا خواب برگ هاي زرد خوابيده بر سنگفرش پياده رو را برهم زنيم . حالا گيريم كه آنها جاي بدي را براي خوابيدن انتخاب كرده اند ولي ما كه بايد حواسمان باشد پايشان را لگدنكنيم !
می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , ,

پاییزمطلب ارسالی ازbahar

پاییز را دوست دارم... به خاطر غریب و بی صدا آمدنش...

به خاطر رنگ زرد و دیوانه کننده اش....

به خاطر خش خش گوش نواز برگهایش....

به خاطر نم نم باران های عاشقانه اش..... به خاطر رفتن و رفتن ...

و خیس شدن زیر باران های پاییزی....

به خاطر غروب های نارنجی و دلگیرش....

به خاطر شب های سرد و طولانی اش....

به خاطر تنهایی و دلتنگی های پاییزی ام....

به خاطر بغض های سنگین انتظار.....

به خاطر اشک های بی صدایم.....

به خاطر سالها خاطرات پاییزی ام.....


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , , , , ,